KOORDINÁTOR VZDELÁVANIA PROSTREDNÍCTVOM IKT

    • Milí študenti,

      

     v škol. roku 2019/2020 pôsobím na Súkromnej strednej športovej škole v Trenčianskych Tepliciach ako koordinátorka vzdelávania prostredníctvom IKT. 

      

     V čom je takáto forma vyučovania výhodná? 

      

     ► E-learning ako mediálna výučba je vo svete čoraz viac populárna

     ► v praxi je podobný aj „Home Office“ (práca z domu)

     ► šetrí čas študentom a rodičom, ktorí ho vzhľadom na športovú vyťaženosť majú veľmi málo

      

     Svoju pozornosť chceme zamerať na zdokonalenie E-learningovej formy štúdia a to dvoma spôsobmi:

      

     1. Vytvoriť kvalitný a efektívny systém výučby „softver“, ktorý bude schopný pracovať s obrovským množstvom dát a materiálov a zdieľať ho vo virtuálnom priestore školy.

      

     2. Skvalitniť a posilniť materiálno-technické vybavenie školy „hardver“ a pripravenosť personálu. 

      

     Úlohou koordinátora je taktiež pomáhať koordinovať vzťahy medzi študentami a učiteľmi, napomáhať im pri vzájomnej komunikácii a pomáhať riešiť problémy.

      

     V prípade potreby ma kontaktujte na:

     ● tel. číslo: 0910 494 821

     ● e-mail: noskova.skola@gmail.com

      

     Teším sa na spoluprácu.

      

     Mgr. Zuzana Nosková 

      

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat@sportovegymnazium.sk
   • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

  • BARAČKA OPEN, 12.-14.9.2020
  • Summer Cup, 11.-13.8.2020
  • O pohár primátorky mesta Trenčianske Teplice
  • Florbalový turnaj
  • Lucia na univerzite v USA!
  • Futbalový turnaj v Nemšovej
  • Pilotné testovanie maturantov
  • PILOTNÉ TESTOVANIE MATURANTOV
  • Tenisový turnaj Dorasteniek 1.2. - 3.2.2020
  • Basketbal v TN, 15.1.2020
  • Výskum stredškolákov
  • NOVOROČNÝ TURNAJ - Staršie žiačky 5.1. - 7.1.2020