EASY ENGLISH

   •  

    NIEČO O VÝUČBE

       Dnešní študenti neoddeľujú striktne virtuálnu skúsenosť od reálnej, a preto aj popri práci alebo učení chcú mať zábavu. Najväčší dôraz vo výučbe cudzích jazykov sa kladie na komunikatívne kompetencie, ktoré sa dajú rozvíjať rôznymi pre žiakov atraktívnymi metódami, či konkrétnymi technikami. Túto zručnosť vedia využiť použitím moderných aplikácií pri prezentácii slovnej zásoby na danú tému, aktívnom precvičovaní i následnom sebatestovaní i sebahodnotení.

     

    PRAKTICKÉ CVIČENIA

     

         Keďže naša škola je športovo zameraná a študenti počas svojej športovej činnosti cestujú do zahraničia, snažíme sa hodiny anglického jazyka prispôsobovať pre ich potreby a reálne životné situácie. Simuláciou rôznych situácií, reálnych nahrávok alebo videí, si precvičujú teóriu a jej využitie v praktických cvičeniach.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax:
    +421 32 655 2677
    +421 911 552 677
    sekretariat@sportovegymnazium.sk

    riaditeľ: +421 911 410 034
    riaditel@sportovegymnazium.sk
    zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
    914 51 Trenčianske Teplice
    Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje