MATURITA

    • PÍSOMNÉ MATURITY 2020

    • HARMONOGRAM PÍSOMNÝCH MATURITNÝCH SKÚŠOK

      

     slovenský jazyk a literatúra - 17. marec 2020

     8:30                    -  príchod študentov do školy

     9:25 - 9:45         -  žiaci v učebniach vypĺňajú záhlavia OH

      

     9:45 - 11:25       -  administrácia testov EČ MS

      

     11:25 – 12:15    - prestávka pre žiakov

      

     12:20                 -  zverejnenie tém PFIČ – študenti sú v učebniach!!!

      

     13:00 – 15:30    -  administrácia PFIČ   (SLOH)

      

      

      

     anglický jazyk - 18. marec 2020

     8:30                    -  príchod študentov do školy

     9:25 - 9:45         -  žiaci v učebniach vypĺňajú záhlavia OH

     9:45 - 11:45       -  administrácia testov EČ MS

      

     11:45 – 12:25    - prestávka pre žiakov

      

     12:30                 -  zverejnenie tém PFIČ – študenti sú v učebniach!!!

      

     13:00 – 14:00    -  administrácia PFIČ   (SLOH)

      

      

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat@sportovegymnazium.sk
   • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

  • O pohár primátorky mesta Trenčianske Teplice
  • Florbalový turnaj
  • Lucia na univerzite v USA!
  • Futbalový turnaj v Nemšovej
  • Pilotné testovanie maturantov
  • PILOTNÉ TESTOVANIE MATURANTOV
  • Tenisový turnaj Dorasteniek 1.2. - 3.2.2020
  • Basketbal v TN, 15.1.2020
  • Výskum stredškolákov
  • NOVOROČNÝ TURNAJ - Staršie žiačky 5.1. - 7.1.2020
  • Využívanie moderných aplikácii v angličtine
  • Prezentácie v angličtine