MATURITA

    • MATURITA 2020/2021

    • AKTUÁLNE!!!!

     MATURITA 2021 JE ZRUŠENÁ !!! - známky sa budú vypočítavať priemerom ako minulý rok

      

      

     SEPTEMBER 2020:

     Do 30. septembra 2020 je potrebné sa písomne prihlásiť na maturitnú skúšku. Na maturitnú skúšku sa môže prihlásiť iba žiak posledného ročníka štúdia, teda žiak, ktorý je v 4.ŠA, resp. VIII.OA triede.

      

     OKTÓBER 2020:

     Do 15. októbra 2020 je možné zmeniť maturitné predmety, úroveň a pod.

      

     JANUÁR 2020:

     Do 31. januára 2021 je možné iba vo výnimočných prípadoch!!! (zdravotný stav, dlhodobý pobyt v zahraničí) dotatočné prihlásenie, príp. odhlásenie z maturitnej skúšky.

     Žiak môže vykonať písomnú časť maturitnej skúšky iba pokiaľ je KLASIFIKOVANÝ ZA 1.POLROK zo všetkých predmetov a vykonal všetky ROZDIELOVÉ SKÚŠKY!!!!

      

     MAREC 2021:

     RIADNY TERMÍN PÍSOMNÝCH MATURITNÝCH SKÚŠOK (EČ A PFIČ):

     16.MAREC 2021 UTOROK - SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

     17. MAREC 2021 - STREDA - CUDZIE JAZYKY

     (18.MAREC 2021 - ŠTVRTOK - MATEMATIKA)

      

     APRÍL 2021

     Náhradný termín písomných maturít bude v termíne od  8. - 13. apríla 2021

      

     MÁJ 2021

     RIADNY TERMÍN - ÚSTNE MATURITY (ÚFIČ)  17. - 22. máj 2021

      

     Žiak môže vykonať ústnu časť maturitnej skúšky iba pokiaľ je KLASIFIKOVANÝ ZA 2.POLROK zo všetkých predmetov!!!!

      

     Užitočné dokumenty na stiahnutie:

     www.nucem.sk/maturita

      

     V prípade ďalších informácií ma kontaktujte.

      

     Mgr. Lukáš Gallo, koordinátor MS

     Kontakt:   gallo.skola@gmail.com

                        0915 760 307  

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat@sportovegymnazium.sk
   • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje