MATURITA

    • MATURITA 2022/2023 - TERMÍNY

    •  

     SEPTEMBER 2022:

     Do 30. septembra 2022 je potrebné sa písomne prihlásiť na maturitnú skúšku. Na maturitnú skúšku sa môže prihlásiť iba žiak posledného ročníka štúdia, teda žiak, ktorý je v 4.ŠA, resp. 4.MA

      

     OKTÓBER 2022:

     Do 15. októbra 2022 je možné zmeniť maturitné predmety, úroveň a pod.

      

     JANUÁR 2023:

     Do 31. januára 2023 je možné iba vo výnimočných prípadoch!!! (zdravotný stav, dlhodobý pobyt v zahraničí) dotatočné prihlásenie, príp. odhlásenie z maturitnej skúšky.

     Žiak môže vykonať písomnú časť maturitnej skúšky iba pokiaľ je KLASIFIKOVANÝ ZA 1.POLROK zo všetkých predmetov a vykonal všetky ROZDIELOVÉ SKÚŠKY!!!!

      

     MAREC 2023:

     RIADNY TERMÍN PÍSOMNÝCH MATURITNÝCH SKÚŠOK (EČ A PFIČ):

     14.MAREC 2023 UTOROK - SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

     15. MAREC 2023 - STREDA - CUDZIE JAZYKY


      APRÍL 2023

     - náhradný termín písomných maturít bude v termíne od  3. - 5. apríla 2023

      

     - konanie PČOZ MS 26.apríl 2023 (streda)

      

     MÁJ 2023

     RIADNY TERMÍN - ÚSTNE MATURITY  +  TČOZ  MS  29. máj – 1. jún 2023

      

     Žiak môže vykonať ústnu časť maturitnej skúšky iba pokiaľ je KLASIFIKOVANÝ ZA 2.POLROK zo všetkých predmetov!!!!

      

     PhDr. Lukáš Gallo, koordinátor MS

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat@sportovegymnazium.sk
   • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice 914 51 Trenčianske Teplice Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
   • daniel@jezik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje