ŠKOLSKY PSYCHOLÓG

    • Školský psychológ - charakteristika

    •  

     Milí študenti, vážení rodičia, v tomto školskom roku bude pre Vás k dispozícii školská psychológička Mgr. Zuzana Janák v čase konzultačných hodín od pondelka do piatku od 8.00 do 16.00 hodiny.

     Školského psychológa nájdete na 2. poschodí, číslo dverí 27.

     Kontakt:

     e-mail: breznicka.skola@gmail.com, zuzana.janak@sportaskola.sk

     T.č.: 0903 501 157

     Školský psychológ zabezpečuje pomoc a podporu žiakom v nasledovných oblastiach:

     - problémy s učením, so sústredením sa na vyučovanie

     - problémy žiakov v triede, resp. osobné problémy

     - konflikty s učiteľmi, trénermi

     - strach, tréma pri športovej činnosti

     - nízka sebadôvera,  problémy v komunikácii s rovesníkmi a pod.

     - krízová životná situácia, resp. akákoľvek situácia, v ktorej si žiak nevie dať rady

      

     Školský psychológ poskytuje konzultácie rodičom týkajúcich sa:

     - výchovných a výukových problémov detí

     - problémov v športovej činnosti detí

      

     Pre pedagógov a trénerov poskytuje konzultácie:

     - pri riešení problémových žiakov, resp. tried

     - pri usmerňovaní výučby a jej prístupov pre integrovaných žiakov

     - pri preťaženosti, psychickej záťaži pedagógov a trénerov

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax:
    +421 32 655 2677
    +421 911 552 677
    sekretariat@sportovegymnazium.sk

    riaditeľ: +421 911 410 034
    riaditel@sportovegymnazium.sk
    zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
    914 51 Trenčianske Teplice
    Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje