VÝCHOVNÝ PORADCA

    • AKTUÁLNE

    • Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania
     Gaudeamus on-line 2021

     www.gaudeamus-sk.sk

     Účasť na prednáškových dňoch je zadarmo pre registrovaných na www.gaudeamus-sks.sk (cez tlačidlo "Registrácia na veľtrh" v pravom hornom rohu ktorejkoľvek stránky). Do registračného formulára stačí zadať platný e-mail. Registrovaným pošleme pozvánku na sledovanie prednáškových dní.

      

     PROGRAM PREDNÁŠKOVÝCH DNÍ:

      

     19. januára 2021 

       9:00 -   9:30       Proč studovat na VŠB - Technické univerzitě Ostrava? Protože technika je sázka na budoucnost!

       9:35 - 10:05       Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

     10:10 - 10:40       Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

     10:45 - 11:15       Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

     11:20 - 11:50       Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

     11:55 - 12:25       Fakulta strojní ČVUT v Praze

     12:30 - 13:00       Fakulta stavební ČVUT v Praze

      

     20. januára 2021 

       9:00 -   9:30       Západočeská univerzita v Plzni

       9:35 - 10:05       Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

     10:10 - 10:40       Jak vám může osobní portfolio Europassu pomoci k úspěchu - NPI ČR

     10:45 - 11:15       Přijďte studovat na univerzitu do Pardubic

     11:20 - 11:50       Jak si vybrat vysokou školu (JCMM)

     11:55 - 12:25       Fakulta architektury ČVUT v Praze

     12:30 - 13:00       Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

      

     21. januára 2021 

       9:00 -   9:30       Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

       9:35 - 10:05       Vysoká škola ekonomická v Praze

     10:10 - 10:40       Vysoká škola logistiky

     10:45 - 11:15       Prague College

     11:20 - 12:25       Diskusní panel se studenty pedagogických fakult

     12:30 - 13:00       Univerzita obrany – více než vysoká škola

      

     22. januára 2021 - prednáškový deň České zemědělské univerzity v Praze

       9:00 –   9:25      Představení České zemědělské univerzity v Praze

       9:30 – 10:00      Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

     10:05 – 10:35      Technická fakulta ČZU v Praze

     10:40 – 11:10      Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

     11:15 – 11:45      Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze

     11:50 – 12:05      Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze

     12:10 – 12:40      Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

      

     26. januára 2021 - prednáškový deň Vysokého učení technického v Brně

       9:00 -   9:30       Představení Vysokého učení technického v Brně

       9:35 - 10:05       Centrum sportovních aktivit VUT v Brně

     10:10 - 10:40       Fakulta architektury VUT v Brně

     10:45 - 11:15       Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

     11:20 - 11:50       Fakulta informačních technologií VUT v Brně

     11:55 - 12:25       Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

     12:30 - 13:00       Fakulta stavební VUT v Brně

      

     27. januára 2021 - prednáškový deň Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

       9:00 -  9:10        Úvod o Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně

      9:20 -  9:40        Fakulta strojního inženýrství, UJEP v Ústí nad Labem

       9:50 - 10:10       Fakulta životního prostředí, UJEP v Ústí nad Labem

     10:20 - 10:40       Fakulta umění a designu, UJEP v Ústí nad Labem

     10:50 - 11:10       Filozofická fakulta, UJEP v Ústí nad Labem

     11:20 - 11:40       Fakulta zdravotnických studií, UJEP v Ústí nad Labem

     11:50 - 12:10       Přírodovědecká fakulta, UJEP v Ústí nad Labem

     12:20 - 12:40       Pedagogická fakulta, UJEP v Ústí nad Labem

     12:50 - 13:10       Fakulta sociálně ekonomická, UJEP v Ústí nad Labem

      

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice 914 51 Trenčianske Teplice Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje