KOORDINÁTOR PRE E-LEARNING

    • Milí študenti,

      

      

     v škol. roku 2023/2024 pôsobím na Súkromnej strednej športovej škole v Trenčianskych Tepliciach ako koordinátorka E-learningovej formy vzdelávania. 

      

      

     V čom je takáto forma vyučovania výhodná? 

      

      

     ► E-learning ako mediálna výučba je vo svete čoraz viac populárna

     ► v praxi je podobný aj „Home Office“ (práca z domu)

     ► šetrí čas študentom a rodičom, ktorí ho vzhľadom na športovú vyťaženosť majú veľmi málo

      

     Svoju pozornosť chceme zamerať na zdokonalenie E-learningovej formy štúdia a to dvoma spôsobmi:

      

      

     1. Vytvoriť kvalitný a efektívny systém výučby „softver“, ktorý bude schopný pracovať s obrovským množstvom dát a materiálov a zdieľať ho vo virtuálnom priestore školy.

     2. Skvalitniť a posilniť materiálno-technické vybavenie školy „hardver“ a pripravenosť personálu. 

      

     Úlohou koordinátora je taktiež pomáhať koordinovať vzťahy medzi študentami a učiteľmi, napomáhať im pri vzájomnej komunikácii a pomáhať riešiť problémy.

      

      

     V prípade potreby ma kontaktujte na:

      

     tel. číslo: 0904 315 064

     e-mail: noskova.skola@gmail.com, zuzana.noskova@sportaskola.sk

      

      

     Teším sa na spoluprácu.

      

      

     Mgr. Zuzana Nosková

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax:
    +421 32 655 2677
    +421 911 552 677
    sekretariat@sportovegymnazium.sk

    riaditeľ: +421 911 410 034
    riaditel@sportovegymnazium.sk
    zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
    914 51 Trenčianske Teplice
    Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje