ŠKOLSKY PSYCHOLÓG

    • Ako vyjadriť lásku svojmu dieťaťu?

    •  

     Čím sú deti staršie, tým majú rodičia  častejšie pocit, že netušia, o čom hovoria. Môže to byť aj naopak? Komunikujú rodičia spôsobom, ktorému dieťa nerozumie?

      

     Často počúvame, aké dôležité je vo vzťahu rozpoznať jazyk lásky toho druhého. Týmto uvedomením sa dá predísť mnohým nedorozumeniam a pocitom neistoty. Cieľom vo vzťahu je dokázať tomu druhému sprostredkovať našu lásku tak, aby ju pochopil a cítil. Nie je tomu inak ani vo vzťahu rodič – dieťa. Tu však rodičia majú ešte väčšiu zodpovednosť správne prejaviť svoje láskyplné city.

      

     Rodičia by si mali uvedomiť, že každé dieťa má primárny jazyk lásky.

      

     S jeho pomocou možno preniesť rodičovskú lásku do srdca dieťaťa a ono na ňu zareaguje najcitlivejšie. Gary Chapman rozlišuje päť spôsobov prejavovania a prijímania lásky:

      

     • slová uistenia,
     • pozornosť,
     • prijímanie darov,
     • fyzický dotyk
     • skutky/služby.

      

     Komunikáciou lásky v primárnom jazyku lásky môžete pomôcť dieťaťu stať sa zodpovedným dospelým, a tak rozvíjať pocit bezpečia.

      

     Samozrejme, netreba zabúdať na kombinované používanie ďalších štyroch jazykov.

      

     Prežívanie lásky zohráva dôležitú úlohu v emocionálnom a intelektuálnom rozvoji. Ak máte viacero detí, deti sa môžu líšiť v tom, v akom jazyku lásky vedia najlepšie prijať rodičovskú lásku.

      

     Nie som si istá/ý, že napĺňam svoje dieťa láskou, čo mám spraviť? 

      

     Môžeme naplniť emocionálnu stránku nášho dieťaťa tým, že budeme používať jeho jazyk lásky.

     Bez ohľadu na to, ktorý jazyk lásky opisuje dieťa, musíte dávať iba bezpodmienečnú lásku. To do značnej miery určuje, či sa z neho stane vyrovnaný, šťastný a zrelý dospelý človek. Bezpodmienečná láska je nezávislá od všetkého. Nezáleží na výzore dieťaťa, dobrých či zlých vlastnostiach, očakávaniach či dokonca správaní. Vyjadrenie lásky neznamená, že sme šťastní a akceptujeme zlé správanie, ale uisťujeme dieťa, že naša láska je neporušená aj v takýchto situáciách. Ak by ste svoje dieťa milovali len vtedy, keď splní naše očakávania, v skutočnosti by našu lásku nepocítilo. Neskôr by sa v dôsledku toho mohli cítiť neistí a netalentovaní a kvôli pocitu neistoty by ich sebavedomie bolo nižšie a mohli by pociťovať úzkosť.

      

     Odkiaľ sa dozviem jazyk lásky môjho dieťaťa?

      

     Malé deti sa môžu ľahko a rýchlo zmeniť, takže ich primárny jazyk lásky sa môže časom meniť.

     Postupom času si však uvedomíte, ktorému jazyku vaše dieťa najlepšie rozumie. Ak máte vedomosti o tom, ktorý jazyk je pre vaše dieťa primárny, neoplatí sa to dávať najavo, najmä v prípade tínedžerov, pretože im to môže poskytnúť nástroj na manipuláciu.

     Dajte si sebe nasledovné otázky:

     • Ako vám prejavuje lásku vaše dieťa?

     Je samozrejmé, že deti väčšinou prejavujú svoju lásku k druhým vo svojom vlastnom jazyku lásky. Najmä medzi piatym a desiatym rokom, ak často prejavujú svoju lásku slovami alebo skutkami, malými darčekmi, už môžeme hádať jeho jazyk lásky. V puberte to už také jednoznačné nie je.

     • Ako prejavuje vaše dieťa svoju lásku druhým?

     Ak naše dieťa obdaruje obľúbeného učiteľa, potom je obdarovanie s najväčšou pravdepodobnosťou prejavom lásky k nemu.

     • Čo si žiada vaše dieťa najčastejšie?

     Deti majú pomerne dlhý zoznam želaní, ale stojí za to sledovať, čo je na vrchole zoznamu a čo najčastejšie žiadajú. Ak vás zavolá, aby ste si zahrali alebo prečítali príbeh, potom je kvalitný čas tým najlepším spôsobom, ako vyjadriť lásku.

     • Na čo sa najviac sťažuje vaše dieťa?

     Deti pri sťažovaní často vyjadrujú svoje chvíľkové túžby a nemusíte hneď usudzovať, že ich primárny jazyk lásky je zanedbaný. Ak pozorne a citlivo počúvate tieto sťažnosti, môžete z frekvencie vydedukovať, ktorý jazyk je pre nich dôležitý. V iných prípadoch môže obsah sťažnosti často súvisieť s vetami počutými od druhého rodiča, túžbami, súrodeneckou žiarlivosťou.

     • Ak by ste ponúkli dieťatu možnosť výberu, ktorý jazyk si vyberie?

     Môžete zvoliť aj priamejšiu metódu, a to ponúknuť na výber dva jazyky lásky, ktoré si myslíte, že preferuje vaše dieťa, ale nie ste si istý, po príp. to môže byť kombinácia oboch. Ak použijete túto metódu, s väčšou šancou odhalíte odpoveď.

      

     Je dôležité nezabúdať na to, že nie len dospelí jedinci komunikujú jazykom lásky, ale už aj deti v mladom veku. Všímajte si, čo robí vašim deťom radosť. Vyskúšajte všetky formy jazyku lásky a uvidíte na základe reakcií dieťaťa, ktorý je jeho.

      

     Autorka: Simona Gécziová

      

     Použité zdroje:

      

     Gary Chapman, Ross Campbell: Päť jazykov lásky pre deti, Porta Libri, 2015

     Prebrané z webstránky www.portalskolskejpsychologie.sk

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax:
    +421 32 655 2677
    +421 911 552 677
    sekretariat@sportovegymnazium.sk

    riaditeľ: +421 911 410 034
    riaditel@sportovegymnazium.sk
    zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
    914 51 Trenčianske Teplice
    Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje