O ŠKOLE

    • PROFIL ŠKOLY

    •  

     CHCETE SPOJIŤ ŠPORT SO ŠTÚDIOM?

     Ste tu správne, sme tu pre Vás

       

       Súkromná stredná športová škola v Trenčianskych Tepliciach so štvorročnou formou štúdia dáva príležitosť mladým športovým talentom spojiť štúdium so športom. Škola úspešne funguje a vzdeláva študentov - športovcov už od roku 2002.

     -

       V súčasnosti ponúkame našim študentom dva študijné odbory – Športové gymnázium a Športový manažment. K dispozícii máme kvalitných trénerov a pedagógov, športové a pedagogické know-how. Ťažiskovými športami na našej škole sú tenis, stolný tenis, futbal (aj ženský), atletika a fitness, no po individuálnej dohode s klubmi sme schopní zastrešiť aj iné športy. V relatívne malom kolektíve študentov sa uplatňuje individuálny prístup v pedagogickom i tréningovom procese.

     -

         Ponúkame naozaj kvalitné športové zázemie. Žiaci našej školy majú možnosť využitia troch tenisových dvorcov, dvoch tenisových dvorcov v nafukovacej hale, viacúčelového atletického oválu, futbalového ihriska s umelou trávou, stolnotenisovej herne, fitnesscentra, viacúčelovej haly, telocvične, regeneračného bazéna,  wellness centra i fyzioterapeuta, s možnosťou  privátneho ubytovania pri škole a internátneho ubytovania (12 km od školy).

     -

       V rámci teoretickej športovej prípravy si každý študent eviduje Tréningový denník športovca, pracuje na projektoch, sajtoch a záverečných prácach so športovou tematikou, na čo sú určené špeciálne športové predmety. Výstupom je priebežné absolvovanie záverečných skúšok a získanie osvedčení odborníka v športe – TTÉNERA a ŠPORTOVÉHO INŠTRUKTORA 3. kvalifikačního stupňa. Šport a zdravie je na škole nosnou témou vo všetkych predmetoch. Cieľom je upútať a spríjemniť žiakom aj menej obľúbené predmety a vysvetliť im, že aj tieto im môžu napomôcť v ich športovej príprave.

         Kariérne možnosti študentov našej školy po absolvovaní maturitnej skúšky zachytáva pomerne široké spektrum možností -  od kariéry profesionálneho športovca cez trénerov a inštruktorov, telovýchovných a športových manažérov, rozhodcov, rehabilitačno-regeneračných pracovníkov až po prípravu na štúdium na VŠ, napr. fakulty telesnej výchovy a športu, lekárske fakulty alebo zahraničné športové školy a akadémie.  

     -

       Žiakom sa každý člen nášho kolektívu snaží odovzdať maximum svojich vedomostí, schopností a životných skúseností tak, aby sme „naše“ deti čo najlepšie pomohli pripraviť nielen na športovú alebo profesijnú kariéru, ale najmä prispieť k výchove slušných, zodpovedných ľudí s „fair-play“ prístupom k životu ako takému.

      

        TEŠÍME  SA  NA  VÁŠU  NÁVŠTEVU


       

                                                                                              

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat@sportovegymnazium.sk
   • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice 914 51 Trenčianske Teplice Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
   • daniel@jezik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje