NOVINKY

  • Novinky

    • OZNAM - Zmluva o štúdiu
     • OZNAM - Zmluva o štúdiu

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, študenti,

      aj v tomto školskom roku Vám bude „ZMLUVA O ŠTÚDIU" zaslaná poštou na adresu v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie zostáva Vám a druhé treba vypísať (meno a priezvisko zákonného zástupcu, adresa zákonného zástupcu, dátum a miesto podpisu), podpísať a doručiť škole. Zmluva o štúdiu obsahuje poplatky – školné, dôležité informácie ohľadne získavania odborných vedomostí, športovej činnosti, práv a povinností žiaka, školy a zákonného zástupcu počas štúdia na škole.

       

      Termíny: 

      Doručenie "Zmluvy" k Vám domov, do 13.9.

      Doručenie "Zmluvy" späť do školy, najneskôr do 22.9.

      Ak ste počas štúdia zmenili adresu bydliska, alebo iné osobné údaje, neodkladne o tom informujte školu zaslaním aktuálnych údajov na sekretariat@sportovegymnazium.sk.

       

      POZOR: Doručenie "Zmluvy o štúdiu" v stanovenom termíne je jedna zo základných požiadaviek zotrvania žiaka na škole! 

       

      Adresa školy:

      Súkromná stredná športová škola 

      SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice

       

      Za pochopenie a spoluprácu vopred ďakujeme.

      ---

      Vedenie školy

       

    • Stravovanie v šk. r. 2023/2024
     • Stravovanie v šk. r. 2023/2024

      Informácie a pokyny pre stravníkov (študentov a rodičov) našej školy na šk. r. 2023/2024. V prípade, že sa budete chcieť stravovať v školskej jedálni pri ZŠ, je potrebné vyplniť prihlášku a odovzdať ju v ŠJ čo najskôr (denne v čase od 7.00 do 12.00 hod.). Bližšie informácie na t. č. 0902 520 316, alebo priamo v kancelárii vedúcej ŠJ, alebo mailom miroslava.chabadova@ttzs.sk.

      Prihlášku na stravovanie nájdete v tomto odkaze

    • Späť do školy, už čoskoro
     • Späť do školy, už čoskoro

      Milí naši študenti!

      Prázdniny sa nám pomaly končia. Dúfame, že ste si poriadne oddýchli, načerpali nové sily a že sa v zdraví opäť čoskoro uvidíme v škole.

      Kedy presne to bude? V pondeok 4.9.2023 o 9.00 hod. v budove našej školy.

      Prvý deň absolvujete s triednymi učiteľmi vo svojich triedach, kde si poviete všetko potrebné. Tiež sa stretnete s trénermi ohľadom organizácie tréningového procesu.

      Od utorka budeme pokračovať podľa nového rozvrhu, s ktorým sa oboznámite pošas 1. školského dňa, alebo ho nájdete na webovej stránke školy.

       

      Tešíme sa na vás, užite si posledné voľné prázdninové dni :)

    • Obhajoby záverečných prác 2023
     • Obhajoby záverečných prác 2023

      V dňoch 7. – 9. 6.2023 študenti našej školy obhajovali záverečné kvalifikačné práce s cieľom získať trénerské licencie. Nové nadobudnuté znalosti a skúsenosti preukazovali pred príslušnou športovou komisiou vyučujúcich z oblasti športového tréningu. Trénerské licencie získalo celkovo 29 žiakov. Sme na našich žiakov veľmi hrdí, pretože disponovali nielen vedomosťami, ale v neposlednom rade aj dávkou kreativity, flexibility a odvahy pri prezentovaní svojej práce.

      Žiaci, ktorí sa z dôvodu športovej vyťaženosti nezúčastnili obhajoby, budú tak môcť učiniť v septembri školského roku 2023/2024.

    • Úspech našej žiačky Nastasie Lillien Pastorkovej na MS
     • Úspech našej žiačky Nastasie Lillien Pastorkovej na MS

      Úspech našej žiačky 2. ročníka Nastasie Lillien Pastorkovej na 31. Majstrovstvách Slovenska

      v pretláčaní rukou, čiže v armwrestlingu v senioroch a 29. Majstrovstvách Slovenska

      v junioroch.

      MS sa konali 14.-15. apríla 2023. Dejiskom siláckeho zápolenia

      bolo mesto Revúca, kde so svojimi „železnými“ rukami

      rekordne pretekalo 162 armwrestlerov v zastúpení niekoľkých slovenských

      armwrestlingových klubov. Nana premiérovo na MS hájila farby myjavského klubu TJ AWK Spartak Myjava pod vedením

      trénera a zároveň aj súťažiaceho Martina Klimeka. Armwrestling na Slovensku nie je neznámym

      športom, má už dlhoročnú tradíciu a je zapísaný v spoločenstve uznaných športov GAISF. V kategórii Juniorky U18 vo váhovej kategórii do 60 kg si Nana vybojovala v tvrdých zápasoch 1. miesto na pravačku a v tej istej kategórii 2. miesto na ľavačku. Nana sa zapojila aj do súbojov

      žien, kde v kategórii ženy do 60 kg rovnako skvele bojovala a nakoniec si odniesla 3. miesto na

      pravú ruku. Prvé miesto v juniorkách, ktoré obsadila na tomto šampionáte, jej dalo možnosť

      reprezentovať Slovensko na ME. Z predchádzajúcich podujatí, sa Nana zúčastnila celonárodných súťaží 1. a 2. kola SNLP

      (Slovenská národná liga pretláčania) pod názvom Kokavská ruka, kde súťažila po prvýkrát a

      v juniorkách získala prvé miesto na pravačku aj ľavačku. V 2. kole SNLP si vybojovala

      v kategórii Juniorky U18 vo váhovej kategórii do 60 kg 1. miesto na pravačku a v tej istej

      kategórii 2. miesto na ľavačku. Nastasia sa zapojila aj do súbojov žien, kde v kategórii ženy do

      60 kg aj napriek skvelému výkonu nedosiahla na zlato a obsadila druhé miesto na pravú ruku. V kategórii ženy zvádzala súboje ľavačkou, kde obsadila 7. miesto. Nana sa zúčastnila aj silových zápolení na medzinárodných súťažiach, kde vo Vyšegrade v

      Maďarsku na XVII. Juniorskom Armwretslingovom Grand Prix obsadila 1. miesto na ľavú ruku

      a 2. miesto na pravú ruku. V Českej Republike na medzinárodnej súťaži Golemova ruka v Dolnom Bousove, ktorá sa

      konala v marci, naša žiačka obsadila 3. miesto v kategórii Junior 18 +55 na pravú aj ľavú ruku. Pravidelná a poctivá tréningová príprava vo Fitness Centre Amadeus pod vedením Gabriely

      Ježíkovej priniesla našej bojovníčke želaný úspech v podobe vynikajúcich umiestnení, kde

      predviedla svoju silu a bojovnosť. Tento armwrestlingový maratón bude pokračovať ďalšími súťažami na celonárodnej aj

      medzinárodnej úrovni a zároveň aj reprezentačným sústredením v Rimavskej Sobote, kde budú

      prebiehať sparingy. Nana sa bude postupne pripravovať v rámci tréningových príprav v duchu -

      bez odriekania, trpezlivosti a prekonávania bolesti nie je možné dosiahnuť úspech. A na záver, ako povedal Marcus Aurelius, že povahu si treba stále zlepšovať a zdokonaľovať, tak

      to platí i v športe a vo výkonoch športovcov. Túto myšlienku zdieľa Nana ako aj všetci športovci

      a tréneri, ktorí žnú krásne športové úspechy. Pretože víťazstvo patrí pripraveným.

    • Naša Vanesa Sabadková je MAJSTERKA SR 2023!!!
     • Naša Vanesa Sabadková je MAJSTERKA SR 2023!!!

      Máme veľkú radosť z obrovského úspechu našej prváčky Vanesky Sabadkovej! 

      O pretekoch bližšie informuje JUDO KLUB DUBNICA:

      V Bratislavskom Dome športu konali Majstrovstvá Slovenska v jude dorastencov a dorasteniek.

      Vzhľadom k skutočnosti, že nám niekoľko pretekárov prešlo do kategórie juniorov a dvaja chlapci sú stále v rekonvalescencii po zranení, vycestovali sme dnes len s jedinou pretekárkou, ale s veľkou chuťou a ambíciami.

      A naše ,,želiezko v ohni,, Vaneska Sabadková, svoje ambície aj dokázala premeniť z túžby na skutočnosť.

      Vo váhe do 70 kg si v prvom zápase so svojou súperkou poradila presvedčivo žime wazou/škrtením/, v druhom zápase rozhodla krásnym hodom na ippon a v poslednom rozhodujúcom zápase zdolala svoju súperku technikou zo skupiny kasecu waza/ páčením/.

      Vybojovala si tak titul Majsterka SR pre rok 2023 v kategórii do 70 kg dorasteniek. Urobila tak obrovskú radosť nielen sebe, nám trénerom a rodičom, ale aj všetkým fanúšikom a priaznivcom dubnického Judo klubu. Gratulujeme, ďakujem za predvedené výkony a vzornú reprezentáciu klubu.

      P.S. Veľké poďakovanie patrí aj jej sparing partnerke Markéte Veselkovej, ktorá, aj keď už preteká v kategórii junioriek, ochotne vycestovala s nami, aby zabezpečila potrebný sparing pri rozcvičení.

    • Organizácia vyučovania počas maturít
     • Organizácia vyučovania počas maturít

      Milí študenti!

      Podobne ako v minulom školskom roku, aj tento rok budete 4 dni voľna počas maturitných skúšok (25.5, 26.5, 29.5. a 30.5.) prioritne využívať na absolvovanie odbornej praxe z predmetu základy športovej prípravy, prípadne na prácu na zadaných projektoch, sajtoch a na samoštúdium.

      Dňa 1.6. 2023 (Deň detí) bude riaditeľské voľno.

       

      Vedenie školy

       

    • Záverečná práca - obhajoba
     • Záverečná práca - obhajoba

      Vážení študenti, kliknutím na odkaz ZÁVEREČNÁ PRÁCA - OBHAJOBA sa po prihlásení dozviete všetky informácie ohľadom písania záverečných prác a obhajoby. Každý študent, ktorý maturuje z predmetu ZŠP, je povinný absolvovať túto prax. Po úspešnom absolvovaní získa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti TRÉNER ŠPORTU 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa. 

    • Náhradný termín PTS
     • Náhradný termín PTS

      Náhradný termín PTS pre uchádzačov, ktorí sa nemohli zúčasniť zo zdravotných dôvodov a športovej vyťaženosti v zahraničí pôvodného termínu PTS (04.04.2023) sa bude konať dňa 15.05.2023 o 8:30 hod. v priestoroch školy.

       

      Prosím, prineste si športové oblečenie a hokejisti hokejku. 

       

      V prípade otázok nás kontaktujte na 0905 150 064.

       

      Mgr. E. Hromjaková

     • Výsledky pohybovej časti z prijímacích talentových skúšok zo dňa 04.04.2023

      V pohybovej časti PTS uspeli a sú pozvaní na psychotesty (2. časť PTS) dňa 02.05.2023 o 8:30 hod. uchádzači s týmito kódmi:

      D 01

      D 02

      D 04

      D 06

      D 07

      D 08

      D 09

      D 11

      D 20

      D 21

      D 22

      CH 01

      CH 02

      CH 04

      CH 05

      CH 06

      CH 07

      CH 08

      CH 09

      CH 10

      CH 11

      CH 12

      CH 13

      CH 14

      CH 15

      CH 16

      CH 17

      CH 18

      CH 19

      CH 20

      CH 21

      CH 22

      CH 23

      CH 24

      CH 25

      CH 26

      CH 27

      CH 28

      CH 29

      CH 30

      CH 31

      CH 32

      CH 34

      CH 35

      CH 36

      CH 37

      CH 38

       

      Vyhlásenie celkového hodnotenia talentovej skúšky (pohybová časť + psychotest) bude 28.05.2023 na stránke školy pod kódmi uchádzačov. 

       

      V prípade potreby nás kontaktujte na 0905 150 064 (Mgr. Hromjaková). 

    • Naša judistka Vaneska Sabadková má bronz!
     • Naša judistka Vaneska Sabadková má bronz!

      Pretekári judo klubu Dubnica nad Váhom sa predstavili hneď na dvoch súťažiach.

      Juniori nastúpili na tatami v banskobystrickej hale na Štiavničkách, kde sa konali Majstrovstvá SR Juniorov a junioriek. Naše mladé nádeje sa zúčastnili Pohára oslobodenia v českých Tvrdoniciach.

      Vanesa Sabadková, vekom ešte dorastenka, si skúsila zmerať sily aj so súperkami v juniorskej kategórii. V prvom zápase si po hode na wazari poradila so svojou súperkou v newaze držaním. V druhom kole sa stretla s veľmi úspešnou reprezentantkou SR Lenkou Tománkovou, ale tá bola nad jej sily. V treťom zápase o bronz si však už opäť poradila a škrtením si vybojovala krásne 3. miesto a bronzovú medailu.

      Blahoželáme!

    • Prijímacie talentové skúšky
     • Prijímacie talentové skúšky

      Dnes sme absolvovali 1. časť prijímacích skúšok - pohybový test. Všetci uchádzači o štúdium sa snažili podať čo najlepšie fyzické výkony, čo našim trénerom pri jednotlivých disciplínach jednoznačne dokázali.

      Po vyhodnotení testov budú úspešní absolventi 1. časti prijímačiek pozvaní na 2. časť - psychodiagnostický test, ktorý absolvujú 2. mája.

      Držíme palce :)

    • OŽAZ 4.4.2023
     • OŽAZ 4.4.2023

      Oznamujeme žiakom, že v utorok 4.4.2023 sa uskutoční pre všetky triedy školy cvičenie zamerané na ochranu života a zdravia. 

      Svoje oblečenie a obuv prispôsobte pobytu v prírode!

      Stretneme sa o 9.00 hod. pred školou, v programe dňa budú žiaci pokračovať v sprievode vyučujúcich. Tí, ktorí sa stravujú v ŠJ, môžu ísť na obed o 12.00 hod.

      Účasť na OŽAZ je v danom vyučovacom dni povinná!

      Vedenie školy

       

   • Kontakty

    • Súkromná stredná športová škola
    • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
    • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice 914 51 Trenčianske Teplice Slovakia
    • 37922866
    • 2022074615
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje