• PROFIL ŠKOLY

    •  

     CHCETE SPOJIŤ ŠPORT SO ŠTÚDIOM?

     Ste tu správne, sme tu pre Vás

      

     Naša škola bola zaradená do siete škôl SR 1. septembra 2002. Za 20 rokov pôsobenia sme poskytli kvalitné stredoškolské vzdelanie stovkám študentov a vychovali sme množstvo profesionálnych športovcov a trénerov. Do roku 2018 pod názvom Súkromné športové gymnázium a od  roku 2019 pod názvom Súkromná stredná športová škola.

     Škola poskytuje žiakom absolvovanie uceleného štvorročného štúdia v dvoch študijných odboroch. Dáva príležitosť mladým športovým talentom spojiť štúdium so športom.  Rozvíjame talent v oblasti športu, poskytujeme kvalitné vzdelávanie, ktoré je ukončené maturitnou skúškou s možnosťou pokračovania v štúdiu na vysokých školách, prípadne na rôznych formách pomaturitného štúdia.

     Od 1. januára 2019 sme sa na základe Zákona o športe transformovali zo športového gymnázia na  strednú športovú školu. Napriek zmene názvu aj naďalej pokračujeme v študijnom odbore Športové gymnázium a záujemcom ponúkame i ďalší zaujímavý odbor – Športový manažment.

     ŠTUDIJNÉ ODBORY

     Študijný odbor Športové gymnázium 7451 J

     Študijný odbor Športový manažment 7471 M

     ČO PONÚKAME?

     • prezenčné a dištančné vyučovanie
     • praktické vyučovanie, blokové vyučovanie
     • online vyučovanie z akéhokoľvek miesta na svete
     • športové bloky v počte 8 a viac hodín týždenne
     • kondičku, plávanie, wellness a regeneráciu
     • fyzioterapiu formou 4 procedúr (rašelinový zábal, oxygenoterapia, aerosolová komora, fitness)
     • získanie odbornej spôsobilosť TRÉNER športu a INŠTRUKTOR športu 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa
     • prípravu na vysoké školy a zahraničné univerzity
     • kvalifikovaných trénerov a pedagógov
     • individuálny prístup ku každému žiakovi - športovcovi
     • služby školského psychológa a výchovného poradcu

     OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

     Po úspešnom zvládnutí obhajoby záverečných prác, vykonaní praxe v danom športe a absolvovaní maturitnej skúšky z predmetu Základy športovej prípravy získajú naši študenti Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti TRÉNER ŠPORTU 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa, alebo ako INŠTRUKTOR ŠPORTU.

     KARIÉRNE MOŽNOSTI

     Študenti našej školy majú po absolvovaní maturitnej skúšky pomerne široké spektrum možností – od kariéry profesionálneho športovca cez odborníkov v športe v úlohe trénerov, inštruktorov, rozhodcov, telovýchovných a športových manažérov, rehabilitačno-regeneračných pracovníkov až po prípravu na VŠ, napríklad fakultu telesnej výchovy a športu, lekárske fakulty, právnické fakulty, alebo zahraničné univerzity a akadémie.

     PRÍSTUP

     Jedným z hlavných benefitov štúdia u nás je príjemná, až rodinná atmosféra. V relatívne malom kolektíve študentov sa uplatňuje individuálny prístup v pedagogickom i tréningovom procese. Žiakom sa každý člen nášho kolektívu snaží odovzdať maximum svojich vedomostí, schopností a životných skúseností tak, aby sme „naše“ deti pomohli čo najlepšie pripraviť nielen na športovú alebo profesijnú kariéru, ale najmä prispieť k výchove slušných, zodpovedných ľudí s „fair-play“ prístupom k životu ako takému.

     AKO SA STAŤ NAŠIM ŽIAKOM?

     Sledujte pravidelne webovú stránku školy. Tam uverejňujeme a aktualizujeme všetky informácie o možnosti štúdia na našej škole. Ako a kedy podať prihlášku, termíny prijímacích talentových skúšok, kritéria prijatia, deň otovrených dverí, zážitkový deň a tiež potrebné kontakty. 

      

     Viac informácii sa dozviete v sekcii PRIJÍMACIE SKÚŠKY - DOD, alebo si pozrite video ŠPORTOVÁ ŠKOLA v Trenčianskych Tepliciach - YouTube.

      

     Staň sa našim fanúšikom na Facebooku a Instagrame.

      

                                                                                              

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax:
    +421 32 655 2677
    +421 911 552 677
    sekretariat@sportovegymnazium.sk

    riaditeľ: +421 911 410 034
    riaditel@sportovegymnazium.sk
    zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
    914 51 Trenčianske Teplice
    Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje