MATURITA

    • MATURITA 2023/2024 - TERMÍNY

    •  

     SEPTEMBER 2023:

     Do 30. septembra 2023 je potrebné sa písomne prihlásiť na maturitnú skúšku. Na maturitnú skúšku sa môže prihlásiť iba žiak posledného ročníka štúdia, teda žiak, ktorý je v 4.ŠA, resp. 4.MA triede

     OKTÓBER 2023:

     Do 15. októbra 2023 je možné zmeniť maturitné predmety, úroveň a pod.

     JANUÁR 2024:

     Do 31. januára 2024 je možné iba vo výnimočných prípadoch!!! (zdravotný stav, dlhodobý pobyt v zahraničí) dotatočné prihlásenie, príp. odhlásenie z maturitnej skúšky.

     Žiak môže vykonať písomnú časť maturitnej skúšky iba pokiaľ je KLASIFIKOVANÝ ZA 1.POLROK zo všetkých predmetov a vykonal všetky ROZDIELOVÉ SKÚŠKY!!!!

     MAREC 2024:

     RIADNY TERMÍN PÍSOMNÝCH MATURITNÝCH SKÚŠOK (EČ A PFIČ):

     12.MAREC 2024 UTOROK - SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

     13. MAREC 2024 - STREDA - CUDZIE JAZYKY

      APRÍL / MÁJ 2024

     - náhradný termín písomných maturít bude v termíne  9. - 12. apríl 2024

     -  PČOZ - 22.5.2024   (iba odbor Športový manažment)

     MÁJ / JÚN 2024

     RIADNY TERMÍN ÚSTNYCH MATURITNÝCH SKÚŠOK (ÚFIČ):

     3. - 6. jún 2024

      TČOZ - 7.6.2024 (iba odbor Športový manažment)

      

     Žiak môže vykonať ústnu časť maturitnej skúšky iba pokiaľ je KLASIFIKOVANÝ ZA 2.POLROK zo všetkých predmetov a vykonal písomné maturity a PČOZ!!!!

      

     PhDr. Lukáš Gallo, koordinátor MS

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax:
    +421 32 655 2677
    +421 911 552 677
    sekretariat@sportovegymnazium.sk

    riaditeľ: +421 911 410 034
    riaditel@sportovegymnazium.sk
    zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
    914 51 Trenčianske Teplice
    Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje