MATURITA

    • HODNOTENIE MATURITNEJ SKÚŠKY

    • SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, CUZDIE JAZYKY:

               zmaturujem, 

     • ak z ústnej časti (ÚFIČ) dostanem najhoršie 3 (1,2,3) a z testu (EČ) viac ako 33% alebo
     • ak z ústnej časti (ÚFIČ) dostanem najhoršie 3 (1,2,3) a zo slohu (PFIČ) viac ako 25%
     • ak dostanem z ústnej časti (ÚFIČ) 4, potom treba na písať test (EČ) na viac ako 33% a súčasne sloh (PFIČ) nad 25%

      

     OSTATNÉ PREDMETY (OKREM MAT):

     • zmaturujem, ak z ústnej časti (ÚFIČ) dostanem najhoršie 4 (1,2,3,4)

      

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat@sportovegymnazium.sk
   • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje