MATURITA

    • MATURITA - odbor Športové gymnázium (4.ŠA)

    • Predmetmi maturitnej skúšky v strednej športovej škole v študijnom odbore Športové gymnázium sú:

     a) slovenský jazyk a literatúra

     b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (na úrovni B1 alebo B2)

     c) dva voliteľné predmety

      

     Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka má písomnú a ústnu časť. Z ostatných dvoch voliteľných predmetov žiak koná iba ústnu časť:

      

     Písomná časť sa skladá z 2 častí:

     a) EČ - externá časť - teda písomný TEST

     b) PFIČ - písomná forma internej časti, teda SLOHOVÁ PRÁCA

      

     Ústna časť (ÚFIČ - ústna forma internej časti)

     - žiak si vyžrebuje 1 z 30 maturitných zadaní, potom sa 20min. pripravuje a 20 min. odpovedá

     - podrobnejšie informácie o konaní ústnych i písomných maturít poskytnú učitelia konkrétneho predmetu


     S pozdravom

                               PhDr. Lukáš Gallo

                                koordinátor MS

      

      

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax:
    +421 32 655 2677
    +421 911 552 677
    sekretariat@sportovegymnazium.sk

    riaditeľ: +421 911 410 034
    riaditel@sportovegymnazium.sk
    zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
    914 51 Trenčianske Teplice
    Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje