• Charakteristika predmetu

    • Šport a veda (VQS)

      

     Vedy o športe sú strešnou skupinou vied (najnovších poznatkov) o športe. Predmetom skúmania systému vied "Vedy o športe" (Vedy o telesnej kultúre) je cieľavedomý pohyb zameraný na zdokonaľovanie človeka, formovanie sociálnych väzieb, zvyšovanie telesnej zdatnosti, na športové výsledky, ale i dosiahnutie psychickej pohody a pohody v pohybovej činnosti. Vedy o športe majú významné miesto v systéme vied (najnovších poznatkoch) o športe, ale sú aj vedami hraničnými a to najmä s vedami prírodnými, spoločenskými a technickými.

     Cieľom vyučovacieho predmetu Šport a veda je teda skúmať prírodné, spoločenské a technické vyučovacie predmety(vedy) a prelínať ich poznatky na cieľavedomý špecifický aj všeobecný pohyb športovca, so zameraním na zdokonaľovanie osobnosti športovca, formovanie sociálnych väzieb v jeho zázemí, zvyšovanie telesnej zdatnosti športovca, na jeho športové výsledky, na dosiahnutie psychickej pohody a pohody v pohybovej činnosti (tzv. tranz).


      

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice 914 51 Trenčianske Teplice Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje