Matematika: Web stránka

   • MATEMATIKA (MAT)

    Učebný predmet matematika (MAT) je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament: „Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“

     

    V školskom roku 2019/2020 matematiku vyučujú:

    Trieda

    Učiteľ

    Kontakt

    Web

    (bližšie informácie k jednotlivým ročníkom)

    II.OA

    Mgr. Zuzana Komárková

    z.komarkova@gmail.com

    Zuzana Komárková: webstránka

    III.OA

    IV.OA

    V.OA

    1.ŠA

    1.MA

    VI.OA

    PaedDr. Františka Vranková

    ferka.vrankova@gmail.com

    Františka Vranková: webstránka

    VII.OA

    VIII.OA

    2.ŠA

    3.ŠA

    4.ŠA

     

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice 914 51 Trenčianske Teplice Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje