Anglický jazyk: Web stránka

    • Predmet ANGLICKÝ JAZYK (ANJ)

    • Milí študenti,

     angličtina patrí medzi svetové jazyky. Je to jazyk, ktorý študuje najviac ľudí učiacich sa viac jazykov. Je to druhý najrozšírenejší materinský jazyk na svete. Angličtina má postavenie lingua franca (dorozumievací jazyk v mnohojazyčných oblastiach) v mnohých častiach sveta. Angličtina sa taktiež používa ako hlavný dorozumievací jazyk vo viacerých oblastiach.

     Anglický jazyk je taktiež povinným maturitným predmetom v rámci cudzích jazykov pre mnohých našich študentov, a preto sa mu i na našej škole venuje náležitá pozornosť.

     V študijnom odbore športové gymnázium má angličtina časovú dotáciu 4h/ týždenne pre každú triedu počas celého štúdia. V študijnom odbore športový manažment sú to 3h/ týždenne.

     Študenti odboru športové gymnázium povinne maturujú na úrovni B2, študenti odboru športový manažment si môžu zvoliť úroveň B1 alebo B2.

      

     V šk. roku 2021/2022 vyučuje anglický jazyk:

     Mgr. Miroslav Oslay, MBA - IV.OA, 4.ŠA

              Kontakt:   miro@europemail.com

      

     Mgr. Lukáš Gallo - 1.MA, 2.MA, 3.MA, 1.ŠA, 2.ŠA, 3.ŠA/VII.OA

              Kontakt: lukas.gallo@sportaskola.sk

      

     Mgr. Janka Pataky - V.OA, VI.OA, VIII.OA

              Kontakt: jpataky1210@gmail.com

      

      

     Ďalšie informácie nájdete v časti "učitelia" pod menom príslušného vyučujúceho.

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat@sportovegymnazium.sk
   • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje