• Predmet ANGLICKÝ JAZYK (ANJ)

    • Milí študenti,

     angličtina patrí medzi svetové jazyky. Je to jazyk, ktorý študuje najviac ľudí učiacich sa viac jazykov. Je to druhý najrozšírenejší materinský jazyk na svete. Angličtina má postavenie lingua franca (dorozumievací jazyk v mnohojazyčných oblastiach) v mnohých častiach sveta. Angličtina sa taktiež používa ako hlavný dorozumievací jazyk vo viacerých oblastiach.

     Anglický jazyk je taktiež povinným maturitným predmetom v rámci cudzích jazykov pre mnohých našich študentov, a preto sa mu i na našej škole venuje náležitá pozornosť.

     V študijnom odbore športové gymnázium má angličtina časovú dotáciu 4h/ týždenne pre každú triedu počas celého štúdia. V študijnom odbore športový manažment sú to 3h/ týždenne.

     Študenti si môžu zvoliť úroveň B1 alebo B2.

      

     V šk. roku 2023/2024 vyučuje anglický jazyk:

      

     PhDr. Lukáš Gallo - 1.MA, 4.MA, 1.ŠA, 2.ŠA, 3.ŠA, 4.ŠA

              Kontakt: lukas.gallo@sportaskola.sk (príp. MS TEAMS)

      

     MSc. Martina Jansová -  2.MA, 3.MA

              Kontakt: martina.jansova@sportaskola.sk (príp. MS TEAMS)

      

      

     Ďalšie informácie nájdete v časti "učitelia" pod menom príslušného vyučujúceho.

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice 914 51 Trenčianske Teplice Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje