Slovenský jazyk a literatúra

    • O predmetoch

    • Predmet slovenský jazyk a literatúra tvoria dve tesne zviazané a obsahovo sa prelínajúce zložky, a to jazyková a literárna. Cieľom oboch zložiek je viesť žiakov k uvedomeniu si  jazykovej a kultúrnej pestrosti nielen v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci jednotlivých  sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali žiaci dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí. Základom literárnej zložky je postupné rozvíjanie čitateľských kompetencií od analytického čítania až po schopnosť pracovať s významom literárneho textu na vyššej individuálnej úrovni spracovania (syntetické a hodnotiace čítanie).   

      

      

     Zoznam tried/ vyučujúce:   

                              

     1. ŠA - Mgr. Erika Igazová     

     2. ŠA - Mgr. Erika Igazová

     3. ŠA - Mgr. Erika Igazová

     4. ŠA - Mgr. Erika Igazová

     1. MA - Mgr. Erika Igazová

     2. MA - Mgr. Zdenka Bustinová

     3. MA - Mgr. Zdenka Bustinová

     4. MA - Mgr. Erika Igazová

      

                                    

       Všetky potrebné informácie nájdete pod menom vyučujúcej.                           

                                    

                                    

                                                                                              

     Ďakujeme a tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

                                                           

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice 914 51 Trenčianske Teplice Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje